Jaarverslag 2016-2017 PCBO Apeldoorn

Het PCBO jaarverslag is een jaarlijks terugkerende opdracht die wij voor het PCBO mogen bedenken en ontwikkelen. ‘Samen het verschil maken’ is de titel van het strategisch meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2015-2019. Wij hebben daarvoor samen met het PCBO vier thema’s vastgesteld die als rode draad dienen;  Taal, rekenen, algemene vorming en sport & cultuur. Deze thema’s worden weer verbonden aan de vijf kernwoorden van het PCBO: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen en zijn terug te vinden in de jaarverslagen.